身體 – Het lichaam

Bij het beoefenen van aikido gebruik je technieken die (hoofdzakelijk) toegepast worden op het lichaam van de tegenstander. De benamingen van deze technieken bevatten dan ook vaak verwijzingen naar onderdelen van het lichaam.

bv. shomen uchi (rechte klievende slag naar het hoofd)

Vandaar een overzicht van de meest gebruikelijke onderdelen van het lichaam:

aikido anatomy body

aikido anatomy body

受け & 取り- Uke en Tori

Wie is nu uke of tori?

Uke (受け) betekent binnen de Japanse krijgskunst ‘degene die een techniek ontvangt‘.

Tori (取り) betekent binnen de Japanse krijgskunst ‘de uitvoerder (van een techniek)”. Dit komt van het werkwoord toru (opnemen, nemen, kiezen of spelen)

De uke, ontvanger van een techniek, begint normaal gezien met een aanval op de nage.

kiaiEen aanval met toewijding door te letten op een goede positionering. De uke probeert z’n aanvalstechniek te verbeteren door te leren omgaan met het gevoel van (on)evenwicht bij het uitvoeren van een aanval en de reactie op de aanval.

morihei-ueshiba-hiroshi-tada-750pxDe torisoms ook nage of shite genoemd afhankelijk van de toepassing binnen aikido, probeert te versmelten met de aanval van de uke. Hierbij neutraliseert de tori de aanval en probeert een opening voor een nieuwe aanval te vermijden. De aandacht van de tori focust zich gelijktijdig op z’n eigen centrum (balans) en de beheersing van de uitgeoefende techniek.

Binnen aikido verdedigt de tori zich tegen een aanval van de uke door een defensieve techniek toe te passen. Afhankelijk van de klemtoon  krijgt de uke volgende synoniemen:

– shite(仕手), de uitvoerder, degene die overhand heeft. Degene die de andere begeleidt.

– nage (投げ), werper, binnen de Japanse krijgskunst ‘worp of val’. Het resultaat van de uitgevoerde techniek door de nage is dus een worp.