身體 – Het lichaam

Bij het beoefenen van aikido gebruik je technieken die (hoofdzakelijk) toegepast worden op het lichaam van de tegenstander. De benamingen van deze technieken bevatten dan ook vaak verwijzingen naar onderdelen van het lichaam.

bv. shomen uchi (rechte klievende slag naar het hoofd)

Vandaar een overzicht van de meest gebruikelijke onderdelen van het lichaam:

aikido anatomy body

aikido anatomy body