旧 新 – Oud en Nieuw

Kagami Biraki 2014

Ook dit jaar was de Kagami Biraki in Halle een leuke belevenis. Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen?
Kagami Biraki wil letterlijk zeggen “De spiegel openen”.
Japanse legendes vertellen het verhaal van een zekere god die niet meer in de gratie was bij de andere goden door zijn ongewone wreedheid. Deze godheid werd verbannen en vond uiteindelijk een schuilplaats in een afgelegen grot waar hij een spiegel-achtig object vond. Dit object dwong hem ertoe om naar zichzelf te kijken, zijn acties moest inzien door dieper in zichzelf te kijken en een verklaring te vinden voor zijn wreedheid. Na een aantal jaar van zelfreflectie keerde de godheid terug bij de andere goden die onmiddellijk merkten dat hij grote veranderingen had ondergaan in zijn manier van doen en karakter.
De spiegel wordt hier dus als metafoor voor zelfreflectie genomen. Nadenken over je handelingen en jezelf willen verbeteren is iets wat elke mens zou moeten doen. Bij ons hebben we “de goede voornemens voor het nieuwe jaar” Dat is ook een vorm van zelfreflectie. 🙂
In Japan wordt de nieuwjaarsperiode beschouwt als één van de meest belangrijke periodes van het jaar en de Kagami Biraki valt hiermee samen. Volgens traditie wordt dit gehouden op de tweede zondag van januari en wordt dit meestal gevierd met het aanbieden van de Mochi (ronde rijstcake). De mannen bieden het aan hun harnassen en vrouwen aan hun spiegels.

Hieronder een groepsfoto van de deelnemers tijdens de stage.
1661623_10201840465866621_1515539969_n

Haru Geiko 2011

Voor diegene die zich afvraagt wat Haru Geiko is: Dat is simpelweg de lentestage die elk jaar plaats vindt in de Shugyo Dojo in Brussel. Dit jaar werd de stage gegeven door Sensei Louis Van Thieghem en Shihan Tony Smibert.
Zaterdagochtend werd het eerste uur door Louis Van Thieghem gegeven. In mijn ogen een goede leraar en zeer vriendelijk. We werkten enkel met bokken. De sensei legde uit dat we tijdens een shomen uchi eerst moeten snijden en pas als de bokken op ooghoogte is, we moeten instappen. Ook mogen de benen niet samen komen na de slag maar moet men ten alle tijden een stevige basis hebben.
Nadien werkten we per twee. Stap voor stap bouwde de sensei de les op tot we aan een mooi samenspel kwamen.

– Uke: Vanuit de basishouding creeërt hij opening door de pols bloot te geven (bokken lichtjes naar beneden houden). De leraar verklaarde dat deze beweging komt van het wegslaan van de bokken van de aanvaller.
– Tori: Shomen uchi op pols
– Uke: wijkt uit door een klein beetje schuin-achterwaarts te stappen en geeft Shomen op het hoofd van de Tori.
– Uke: Controleert deze aanval door in te stappen en de punt door het lichaam te drijven. Natuurlijk kan men niet doorsteken dus stapten we langsheen de aanvaller om de energie door te laten vloeien. De nadruk lag hier op irimi en waar men nu juist stak had niet zoveel belang.
Het moeilijke aan deze oefening was het absorberen van de energie van de aanval en deze terug te sturen.

Het tweede uur werd gegeven door Shihan Tony Smibert. Deze sympathieke Australiër is rechtstreekse leerling van Sugano Sensei. De nadruk lag tijdens deze les voornamelijk op golvende bewegingen. Omhoog en omlaag gaan was hier de boodschap. Dit deden we aan de hand van volgende oefeningen:
– katate dori uchi kaiten nage
– morote dori ikkyo
– morote dori kokyo nage
– ushiro ryokata dori ikkyo (dubbele atemi van tori moet mogelijk zijn)
– kokyo ho
De sensei legde tevens uit dat je de energie moest doorsturen, net zoals je een zware bal opvangt en onmiddellijk doorwerpt zonder dat eerst al het gewicht tot stilstand in je handen is gekomen. Een ander voorbeeld dat hij gaf was dat je een valk die op je hand komt geland onmiddellijk zou doorsturen in de andere richting.
De leraar vertelde ons dat Sugano 3 soorten van werken beschouwde.
1. Statisch, met een zo sterk mogelijke aanval
2. Dynamisch, op het moment van de aanval reageren
3. Dynamisch, voor de aanval reeds reageren
De stijl die Sensei Smibert aanneemt lijkt veel op deze van onze Sensei Jacquet. Dat is ook niet te verwonderen aangezien ze beide leerling van Sugano waren 🙂

Samengevat, het was weer eens een boeiende en leerrijke stage! Op naar de volgende.

15 jaar Sangen Zelem

Proficiat aan de aikidoclub in Zelem! Ze bestaat 15 jaar en hiervoor heeft ze 4 gastleraars uitgenodigd die er het beste van hunzelf gegeven hebben.

Sensei Wilbert Sluiter
kwam helemaal uit Den Haag en verzorgde de opwarming op een ludieke manier. We stonden in een grote kring en telden allemaal luidop in het Japans tot 8 bij elke oefening. Hij besteedde veel aandacht aan de ademhalingsoefeningen en legde de 3 soorten uit. De ademhaling van de hemel, de ademhaling van de aarde en de ademhaling van de mens. Bij elke ademhalingsoefening moest je jezelf met energie vullen. Nadien gaf hij pure basistechnieken maar met speciale aandacht voor houding, ademhaling en energie. Hij toonde ook aan dat de meeste van de technieken uit het zwaardvechten kwamen.

Sensei Gaëtan Francken
uit Gent legde de nadruk op het martiale aspect van aikido en op het controleren van uke zonder in strijd te gaan met zijn kracht. Op katate dori jodan tsuki reageerden we met een ikkyo ura op de arm die sloeg. Hij legde alles goed uit met veel gevoel voor humor. Ook liet hij zien dat uke steeds alert moet zijn bij elke oefening. Dat heb ik mogen voelen. 🙂

Sensei Jacques Horny
gaf voornamelijk henka waza en kaeshi waza. Op ushiro ryo kata dori volgde er een sankyo die overging in een kokyo nage. Op ushiro ryo katate dori kwam er een sokumen iriminage.
Nadien liet hij zich bij de armen opheffen door 2 uke’s en zei: “daarvoor ben ik gekomen” 🙂 De bedoeling was uiteraard om via kokyo te blijven staan zonder omhoog gehoffen te worden.

Sensei Alain Sallée
Deze olijke grappenmaker uit Verviers legde vooral de nadruk op tai sabaki en op het feit dat aikido buiten het martiale aspect ook een vriendschappelijk aspect heeft, dat we komen om ons te amuseren en nieuwe mensen te ontmoeten. Aikido kan destructief zijn maar kan ook heel mooi zijn. “Aikido is liefde” zei hij dikwijls. Zo liet hij ons tai sabaki’s maken met het oog op een vloeiende, sierlijke beweging. Nadien gaf hij henka waza van ikkyo naar kote gaeshi. Hierbij ga je met je hand dat op de elleboog is, over de arm van uke en pak je je eigen pols vast. Met een tai sabaki zet je dan een kote gaeshi aan die een klein beetje weg heeft van shiho nage. Tof om te doen!

Het was een gezellige stage met bekende maar ook nieuwe gezichten die van ver kwamen. Het samen eten onder de middag zorgde mee voor de sfeer. Kortom, op naar de 20 jaar Sangen Zelem!

Stage te Tienen

Zaterdag 30 oktober gaf sensei Jacques Horny een stage te Tienen. De focus lag voornamelijk op kaeshi waza. Hierbij was het belangrijk dat je overnametechnieken enkel gebruikt als je voelt dat de techniek van tori niet goed zit OF als je de techniek kunt stoppen door je te verplaatsen. Die kleine stop in de techniek moet je de kans geven om kaeshi waza uit te voeren.
Shomen uchi => irimi nage => als uke beneden is, neemt hij de hand van tori en draait eronder door, ook wel uchi kaiten sankyo omote genoemd. Een andere overname techniek is om tijdens je val tori vast te nemen rond de romp en hem over jezelf te werpen. Eeen beetje zoals tomoe nage in judo.
Yokomen uchi => shiho nage => nog voor tori de techniek kan vervolledigen stapt uke in en voert een kokyu nage uit. Deze techniek kan zowel op chudan niveau als op jodan niveau uitgevoerd worden. Dit hangt af van hoe lang je wacht met de kokyu nage.
Indien je nog langer wacht en tori je arm dus al in een shomen houding heeft, kan je die arm naar beneden brengen en overschakelen op irimi nage. Op het einde van de les moest iedereen per twee tonen wat ze geleerd hadden terwijl de rest toekeek. De volgende serie kwam aan bod: Yokomen uchi => shiho nage => overname irimi nage => overname tomoe nage.
Bij shomen uchi irimi nage werd er verwacht dat de onderarm van tori contact maakt met de bovenarm van uke om elleboogstoten te voorkomen. Bij shiho nage moest tori beide handen op het hand van uke plaatsen en niet op de onderarm. Zo controleerde je de pols, de elleboog, de schouder en het lichaam van uke.

Yudansha stage te Mechelen

Op zondag 24 oktober werd er een yudanshastage gegeven in Mechelen door Sensei Jacques Horny en Sensei Ulrich D’Haese. Ulrich gaf het eerste deel (na de opwarming die verzorgd werd door Jacques) van de les. Hij legde de nadruk op het werken vóór je eigen centrum. Bij vele bewegingen (denken we aan irimi nage, soto kaiten nage, uchi kaiten nage, enz.) legde hij ook de nadruk op het controleren van het hoofd van de tegenstader ipv de hele romp. Controleer het hoofd, en je controleert het lichaam was de boodschap.
Nadien gaf Jacques Horny het 2de deel van de les. Hij legde vooral de nadruk op het bewegen vanuit je heupen. Met de gebruikelijke humor wist hij ons ook bij te brengen om stevig en vastberaden aan te vallen, om te trainen met een martiale mentaliteit en niet alsof we boodschappen gingen doen :-). Ook hebben we enkele leuke Kaeshi waza technieken gezien op shomen uchi shihonage en iriminage. De uke die shihonage onderging schakelde ofwel over in een kokyu nage ofwel in een irimi nage. Bij de irimi nage pakte uke net voor het vallen tori stevig vast bij de romp om hem zo tijdens de val tori over zich te kunnen werpen. Echt een leuke! 🙂 We hebben uiteraard veel meer technieken gezien maar dit waren -voor mij althans- toch wel de belangrijkste.
Kortom, een leerrijke stage!

Leuke federale stage!

Op zondag 19 september werd er in Halle een federale stage gegeven. De opwarming werd verzorgd door Sensei Jacques Horny. Nadien gaf Sensei Ulrich D’haese een deel les. Hij legde de nadruk op de vloeiendheid en continuïteit van de bewegingen. Bij elke uitvoering moest men ervoor zorgen dat de aanval niet werd geblokkeerd of versneld maar op het juiste ritme werd weggeleid. Uke moest hiervoor wel een correcte aanval geven. Ook indien men met wapens werkte, moest men dit principe aanhouden.
Het tweede deel van de stage werd gegeven door Sensei Jacques Horny. Hij legde de handposities bij shiho nage nog eens uit en liet ons deze uitvoeren in hanmi handachi. Verder gaf hij kokyo nage op yokomen uchi. Hier legde hij de nadruk op de atemi naar het gezicht en de taak van uke op tijd weg te draaien om kwetsuren te voorkomen.
De sfeer zelf zat ook meteen goed en na het uitreiken van enkele diploma’s was het tijd om door te gaan.
Conclusie: goede stage 🙂

Endo was in’t land!

In het weekend van 28 tot 30 mei gaf Endo Seishiro Shihan een stage in de sporthal van Jette.
Kenmerkend voor Endo is zijn totaal andere manier van lesgeven, speciale opwarming, veel uitleg en op het eerste zicht bizarre bewegingen. Toch heb ik veel bijgeleerd, hetgeen hieronder volgt in een notendop.

1. Endo legde grote nadruk op voetenwerk en op het zwaartepunt laag houden. Hij sloeg enkele malen op zijn onderbuik, bovenbenen en achterwerk om duidelijk te maken dat hij heel solide stond. Wandelen moest sierlijk en ontspannen gebeuren zonder te slepen met de voeten. Op het einde van de les vroeg hij wie pijn had in de benen. Diegene die hun hand opstaken hadden volgens hem goed getraind.

2. Een tweede punt waar Endo groot belang aan hechtte was het samenwerken. Tori mocht onder geen beding uke pijn doen terwijl uke zo goed mogelijk de bewegingen moest involgen. Uke moest zoveel mogelijk contact houden met tori. Door het contact kon uke snel reageren en kon tori geen atemi geven. Langs de andere kant kon tori uke leiden naar de gewenste positie om zo zijn evenwicht te verbreken.
Endo hielp op het einde van de stage mee de matten opruimen. Iets wat ik nog nooit gezien had van zo een hoge graad. Respect voor de man! Hij doet zelf wat hij ons wil leren: samenwerken.

3. De opwarming was minimaal en bizar tegelijkertijd. Snel de benen stretchen, wat ademhalingsoefeningen en tsuburi met de hand. Ik vond dit onverantwoord maar Paul liet me inzien dat het eigenlijk de bedoeling is om vóór de les al op te warmen. Je volgt aikido en geen fitness. Zo had je meer waar voor je geld en kon de sensei zich direct tot de essentie richten zonder te veel te tijd te verspillen aan de opwarming.

Interview met Endo Seishiro Shihan:

http://www.aikidojournal.com/article?articleID=92

Gratis stage! Allen daarheen!

Het is al even geleden dat er nog eens een gratis stage werd aangeboden. Het hoeft niet altijd geld te kosten dus bij deze, donderdag 15 april van 19.00u tot 21.00u is er een stage o.l.v. sensei Luc Vermeulen te Halle.

Sportcomplex ‘De Bres’
Mgr. Senciestraat 13
1500 Halle

Tijdens de stage worden er 2 examens afgenomen, wat altijd wel eens leuk is om te zien.

Wie gaat er mee? 🙂